تقویم اجرائی (طرح درس سالانه) درس : دین و زندگی (2)     دبیرستان :              نام دبیر :

 

ماه

هفته

جلسات

درس

عنوان درس

صفحات درس

فعالیتهای خاص

مهر

ماه

اول

1

 

معارفه – گروه بندی – شناسایی کتاب   

 

 

 

 

 

 

 

دوم

3

اول

درس اول تا شاجفه اصلی

15-10

 

4

اول

پرسش-تدریس مابقی درس اول – انجام اندیشه وتحقیق

18-15

 

سوم

5

دوم

درس 2 تا آخر

28-19

 

 

 

 

 

 

چهارم

7

دوم

پرسش از درس2- انجام اندیشه و تحقیق

 

 

8

سوم

امتحان از 1و2 – تدریس درس 3

42-37

امتحان

آبان

ماه

اول

9

سوم

پرسش ازدرس3- انجام اندیشه وتحقیق

43

 

 

 

 

 

 

دوم

11

چهارم

درس 4 تا انتهای عبرت

49-44

 

12

چهارم

درس 4 تا پایان آن

54-50

 

سوم

13

پنجم

پرسش - انجام اندیشه و تحقیق –درس5تاابتدای دیدگاه دوم

64-58

 

 

 

 

 

 

چهارم

15

پنجم

درس5تا پایان آن – امتحان از درس 3و4

66-61

امتحان

16

ششم

پرسش از درس5-درس6 تا پایان قانون عقل

70-67

 

آذر

ماه

اول

17

ششم

درس6تاپایان – انجام اندیشه و تحقیق

75-71

 

 

 

 

 

 

دوم

19

هفتم

پرسش ازدرس6-درس7 تا پایان درس

85-78

 

20

هشتم

امتحان از5و6و7-درس8 تا صفحه 89

89-86

امتحان

سوم

21

هشتم

درس 8 تا پایان – انجام اندیشه و تحقیق

92-90

 

 

 

 

 

 

چهارم

23

نهم

پرسش از درس8- درس9تاجایگاه نیکوکاران

98-93

 

24

نهم

درس9 تا پایان- انجام اندیشه و تحقیق درس 9

105-98

 

دی

ماه

اول

25

نهم

امتحان از درس8و9 – امتحان قرائت

 

امتحان

 

 

 

 

 

دوم

 

آزمون پایانی نیمسال اول از درس اول تا

 

 

سوم

 

چهارم

 

 

تصحیح اوراق امتحانی– رفع مشکالات موجود درامتحان

 

 

 

نهم

درصورت عدم اتمام درس9 و تکمیل آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماه

هفته

جلسات

درس

عنوان درس

صفحات درس

فعالیتهای خاص

بهمن

ماه

اول

 

دهم

بیان درس 10 تا ابتدای مبنای توکل

114-110

 

 

 

 

 

 

دوم

 

دهم

درس10تاپایان آن - انجام اندیشه و تحقیق

118-114

 

 

یازدهم

پرسش از10-بیان درس11تا پایان خودکاوی ص130

130-122

 

سوم

 

یازدهم

بیان درس 11 تا آخر و انجام اندیشه و تحقیق

133-130

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

دوازدهم

درس12تاابتدای عفاف- امتحان از 10-11

138-135

امتحان

 

دوازدهم

درس12 تا پایان درس- انجام اندیشه و تحقیق

142-138

 

اسفند

ماه

اول

 

سیزده

پرسش-درس13تاآیه اسلام نحوه پوشش را تعیین کرده

148-143

 

 

 

 

 

 

دوم

 

سیزده

درس 13 تا پایان آن

151-148

 

 

چهارده

امتحان از 12و13-درس14 تا پایان نمونه یابی

156-153

امتحان

سوم

 

چهارده

درس 14 تا پایان درس

161-156

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

پانزده

پرسش از درس14- انجام اندیشه و تحقیق-درس15تاپایان اندیشه درآیات

171-169

 

 

پانزده

درس15 تا پایان درس

187-171

 

فروردین

ماه

سوم

 

شانزده

پرسش-درس16تاابتدای ربا کاذب ترین کار

181-179

 

 

 

 

 

 

چهارم

 

شانزده

درس16 تا ابتدای تامین نیازهای عمومی جامعه

184-181

 

 

شانزده

درس 16 تا پایان درس

190-184

 

اردیبهشت

ماه

اول

 

شانزده

انجام اندیشه و تحقیق و پرسش درس 16

192

 

 

 

 

 

 

دوم

 

 

امتحان از (16-15-14)

 

امتحان

 

 

 

 

 

سوم

 

 

 

 

 

 

چهارم   همکاران ارجمند در هفته های پایانی تمای مطالب کتاب را همراه با نمونه سوالات امتحانی مرور فرمائید .

                                                                           گروه معارف اسلامی شهرستان

 

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر ۱۳۸۷ساعت 23:36  توسط |